Data tachografu

Povinnost kopírovat data

Nařízení komise (EU) č. 581/2010 ukládá povinnost pravidelně stahovat data z:

  • tachografu – nejdéle za každých 90 dní,
  • karty řidiče – nejdéle za každých 28 dní.

Pomůžeme Vám při plnění této povinnosti a data za Vás zkopírujeme. Tuto službu poskytujeme na počkání.

(pozn.: ke stažení dat tachografu potřebujete Vaši žlutou podnikovou kartu provozovatele).


Ceník kopírování dat

Ceny kopírování dat  bez DPH včetně DPH
1 tachograf    206.60 Kč  250 Kč
1 karta   82.60 Kč 100 Kč
další tachograf + 165.20 Kč + 200 Kč
další karta  + 41.30 Kč + 50 Kč

Cena za vyhodnocení – zpracování dat se liší dle konkrétních požadavků zákazníka.


Karty tachografu

 

kartyDT

karta řidiče bílá
karta podniku žlutá
karta dílny  červená
kontrolní karta modrá

Jak získat kartu řidiče a kartu podniku?

Karta řidiče

Vydávají ji obecní úřady obcí s rozšířenou působností, příslušné místa trvalého nebo přechodného pobytu řidiče na území ČR (registr řidičů).

Karta podniku

Paměťovou kartu vozidla vydávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností, příslušné podle sídla dopravce – právnické osoby nebo místa podnikání fyzické osoby (registr vozidel).

Žádost o vydání karty řidiče nebo karty vozidla naleznete na stránkách Ministerstva Dopravy – Digitální tachograf.